Medlem

Hej alla medlemmar och kulturvänner i Vingen!

Vi önskar er en god fortsättning på det nya decenniet och tackar er för stöd och visat engagemang under det gångna året!

Kulturföreningen Vingen i Onsala har nu funnits i nästan fyra år och har under den tiden arrangerat ett stort antal kultursöndagar, teaterföreställningar, konstutflykter och barnaktiviteter. Inför 2020 står vi inför en del förändringar. Jag kommer att – som jag meddelade vid förra årsmötet – avgå som ordförande och likaså lämnar ytterligare två medlemmar styrelsen.

En ny styrelse väljs på årsmötet som är planerat till 12 mars. En valberedning arbetar nu med att ta fram ett förslag. Vi hoppas att det finns intresse hos några av er att delta aktivt i den framtida verksamheten.  Är du intresserad av att ingå i denna så tag kontakt med mig eller någon annan i styrelsen.  Eller skriv till valberedningen (se mailadresser nedan). Ni är välkomna!

Planeringen för 2020 är ännu inte klar. Men notera redan nu den 29 mars kl 15 i era kalendrar. Då kommer Eva-Lotta Hultman till Båtmuseet. En mycket allsidig och skicklig sångerska med repertoar både från opera och musikal.

Under våren kommer vi också att bjuda in till någon intressant utflykt för våra medlemmar. Vi har planer på att utveckla verksamheten till att omfatta även författarbesök någon gång under hösten. Vi återkommer senare med mera detaljerade planer.

Medlemsavgiften är 200 kr och inbetalas på bankgiro 5229-6001  i god tid innan årsmötet. Endast medlemmar kallas till årsmötet som även i år förläggs till Kaparens klubbstuga i Gottskärs hamn. Inbjudan till årsmötet skickas ut senast tre veckor i förväg.

Vi ser fram emot ett nytt innehållsrikt år tillsammans med er och hoppas att våren närmar sig med ljus och grönska!

Styrelsen/Wiveka Warenfalk, ordf

vingen.kultur@gmail.com

Valberedning:

Kerstin Ekman   email: kebba6@telia.com

Ulf Wideström    email:  ulf.widestrom@telia.com